HTTP Status Code Checker

Controleer de HTTP Status Codes van een URL.

HTTP status code checker

Gebruik deze HTTP Status Code Checker tool om direct de HTTP Status Codes van een URL te ontdekken.

Met deze tool zie je gemakkelijk of een URL wordt doorgestuurd en welke Status Code er plaatsvindt.

Het is voor je vindbaarheid belangrijk dat er zo weinig mogelijk 301 of 302 redirects plaatsvinden.

Hoe meer redirects er plaatsvinden, hoe meer URL waarde er verloren gaat.