1950259

Privacywet 2018 en de impact op online marketing

In 2018 gaat de nieuwe Europese privacywet GDPR, General Data Protection Regulation van kracht. In Nederland spreken we van de Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel AVG. Deze nieuwe privacywetgeving zal de verouderde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Voor de meeste bedrijven betekent dit dat zij hun beleid en werkwijze rondom het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens

Lees meer