Wat is enterprise SEO?

Enterprise SEO is de benaming voor een SEO strategie die bij grote bedrijven wordt geïmplementeerd en waarbij de website meestal duizenden pagina’s bevat. Bedrijven die behoefte hebben aan een enterprise SEO strategie zijn onder andere bedrijven die in de Fortune 500, Twinkle100 en FT 1000 staan. Enterprise SEO is relevant voor zowel B2B, FMCG en e-commerce bedrijven.

Kenmerkend voor een enterprise SEO strategie is de betrokkenheid van verschillende stakeholders, zoals de brand marketeers, developers en de commerciële afdeling. Enterprise SEO kan gericht zijn op verschillende doelstellingen, zoals:

  1. Het verhogen van de zichtbaarheid, merkbekendheid of het marktaandeel.
  2. Het verkrijgen van verkeer voor remarketingcampagnes.
  3. Het verhogen van het aantal leads of transacties.
  4. Het in de markt zetten van een nieuwe dienst of product.
  5. Het aanspreken van een compleet nieuwe doelgroep.

Het belang van enterprise SEO

Een effectieve enterprise SEO is van belang voor grote organisatie die verder willen groeien en daarbij niet volledig afhankelijk willen zijn van betaalde kanalen. Veel organisaties bouwen aan hun merkbekendheid via kanalen zoals Tv-campagnes, Google Ads en social media advertentiecampagnes.

Met enterprise SEO bouw je de zichtbaarheid en merkbekendheid uit, waarbij de SEO strategie schaalbaar is. Daarbij is het grote voordeel dat SEO meetbaar is, waarbij KPI’s als het organische marktaandeel (search visibility), de groei in organisch verkeer en conversies doorgemeten worden.

Verder zorg je met enterprise SEO voor een concurrentievoordeel, zeker binnen competitieve markten. Je verkrijgt met een effectieve SEO strategie een dominantere positie in de markt, wat bijdraagt aan je zichtbaarheid.

Bovendien is SEO een marketingstrategie die raakvlakken heeft met veel andere marketingkanalen. Zo draagt SEO niet alleen om het schrijven van content, maar verbeter je ook de gebruikerservaring en effectiviteit van (betaalde) marketingcampagnes. SEO draagt dus bij aan een cross-channel marketingstrategie.

Het verschil tussen enterprise SEO en traditionele SEO

Tussen enterprise SEO en SEO voor kleinere organisaties zitten verschillende overeenkomsten. Het doel is altijd hetzelfde: het verbeteren van je website voor gebruikers, met als resultaat een betere zichtbaarheid in organic search. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen, waarvan het belangrijk is om hier rekening mee te houden:

In-house SEO specialist(en)

De gemiddelde organisatie in Nederland heeft geen in-house SEO specialist. Vaak worden de SEO werkzaamheden uitgevoerd of geregisseerd door een online marketeer of de marketingmanager. Bij enterprise organisaties zien we over het algemeen dat er een in-house SEO specialist aanwezig is en in sommige gevallen zelfs een compleet team dat zich bezighoudt met SEO. In de strategie, werkzaamheden en planning moet hiermee rekening gehouden worden, om te zorgen voor een effectieve samenwerking.

Veel betrokken stakeholders

Binnen enterprise organisaties zijn er meestal veel stakeholders betrokken, zoals een CMO, brand marketeer, content marketeer, developers en marketing manager. Het is daarbij belangrijk om de verschillende stakeholders op een effectieve manier te betrekken in de SEO strategie en de resultaten daarvan. Er zijn altijd veel to do’s en veel werkzaamheden hebben prioriteit, waardoor SEO werkzaamheden snel worden ondergesneeuwd. Met name omdat het resultaat van de SEO werkzaamheden meestal meerdere maanden op zich laat wachten. Daarom is het belangrijk ook kleine successen te delen en een buy-in te krijgen van alle stakeholders.

Omvang en complexiteit van de website

Veel enterprise organisaties hebben grote of complexe websites. Daarbij kan en mag niet altijd alles worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege juridische, technische of merkgerelateerde beperkingen. De SEO strategie moet dus schaalbaar zijn, in staat zijn om grote hoeveelheden pagina’s te optimaliseren en er moet binnen de kaders gewerkt worden.

Complexe technische SEO vraagstukken

Door de complexiteit van websites, van multinationale websites tot websites met miljoenen pagina’s, is er een andere kennis van technische SEO vereist. Bij veel traditionele SEO strategieën vormt een algemene audit meestal al een interessante basis om optimalisaties uit te voeren. Voor enterprise organisaties is er een hoge mate van senioriteit en ervaring vereist als het aankomt op technische SEO.

Cross-channel strategie

Bij enterprise organisaties ligt er een grote kans om SEO binnen een cross-channel strategie in te zetten. Zowel bij BoFu, MoFu als ToFu content levert SEO waardevolle bijdragen. Met een goede regie vanuit de organisatie of een extern bureau zijn enterprise organisaties in staat om content te verspreiden via paid en non-paid kanalen.

Prioritering van optimalisaties

Binnen elke SEO strategie is het vanzelfsprekend belangrijk om de werkzaamheden effectief te prioriteren. Bij enterprise organisaties komt hier doorgaans enige complexiteit bij kijken, vanwege de verschillende stakeholders, lopende projecten en beperkte resources. Daarom is het van een nog groter belang om de optimalisaties goed te prioriteren op basis van impact versus effort. Bij elke enterprise SEO strategie houden we daarom bij de start van de samenwerking een impact mapping sessie, om zo met alle stakeholders de prioriteiten te definiëren.

Een enterprise SEO-traject starten

Voor een enterprise SEO-traject is een duidelijke werkwijze belangrijk, waardoor alle stakeholders op de juiste manier betrokken zijn. Binnen SmartRanking hanteren we daarom de onderstaande werkwijze voor een effectieve werkwijze.

1
Kennismaking

Een goede samenwerking start met een kennismaking. Tijdens de kennismaking nemen we jullie uitdagingen, behoeften en doelen door. Ook leggen we uit hoe SmartRanking werkt. Aan de hand hiervan weten we of er een match is tussen jullie behoeften en wat wij voor jullie kunnen betekenen.

2
SEO presentatie

Wanneer er een match is tussen onze organisaties, plannen we een SEO presentatie in. Tijdens deze pitch presteren we onze eerste bevindingen, een plan van aanpak, informatie over hoe de samenwerking eruit komt te zien en de doelstellingen.

3
Discovery fase

Na een akkoord op de SEO presentatie, gaan we in de eerste maand van de samenwerking aan de slag met de discovery fase. Het doel van de discovery fase is om verschillende cruciale analyses uit te voeren en de strategie definitief te maken. Deliverables tijdens de discovery fase zijn onder andere een technische analyse, content planning en het opzetten van een trackingproject.

4
Presentatie van de strategie

Alle bevindingen van de discovery fase presteren we na afloop van de discovery fase aan de stakeholders. Hierin leggen we onder andere uit wat de potentie is en wat de planning voor de eerstvolgende maanden wordt.

5
Optimalisatie fase

Nadat de discovery fase is afgerond, gaan we aan de slag met de maandelijkse optimalisaties. Met maandelijkse optimalisatie sprints werken we samen met jullie team doorlopend aan het verbeteren van de vindbaarheid. In de maandelijkse sprints worden de werkzaamheden geprioriteerd aan de hand van de impact versus effort, waarbij we rekening houden met alle mogelijkheden en eventuele beperkingen.

6
Maandelijks meetingritme

Elke maandsprint start altijd met een maandelijkse SEO meeting. Tijdens deze SEO meeting nemen we samen door wat er in de afgelopen maand is opgepakt, wat er op de planning staat en bespreken we de trends en resultaten. Door hier een vast contactmoment voor in te plannen, zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte is van het SEO-traject. Eenmaal per kwartaal plannen we bovendien een kwartaalevaluatie in, om zo ook de samenwerking verder te verbeteren. We geloven er namelijk in dat een prettige samenwerking zorgt voor betere resultaten.

Hulp nodig bij enterprise SEO?

Wij helpen je graag met het opzetten en uitvoeren van een effectieve enterprise SEO strategie. Neem vrijblijvend contact op om samen te bespreken hoe wij jullie enterprise organisatie helpen om de volgende stap in organic search te zetten.

Neem contact op