Interne en externe link checker

Controleer alle links op je pagina.

Internal link checker


    

Met deze interne en externe link checker controleer je direct welke interne en externe links er op je pagina staan. De tool geeft diverse belangrijke gegevens weer, zoals:

 • De URL van de link
 • De anchortekst van de link
 • De linkverwijzing
 • Het rel-element
 • Het type link

URL van de link

De URL van de link wordt getoond in de eerste kolom. Het is mogelijk om op de URL te klikken, dan zal je direct naar de URL toegestuurd worden in een nieuw tabblad.

Anchortekst van de link

De anchortekst van de link is de zichtbare klikbare tekst op een pagina.

Idealiter bevat de anchortekst een goede beschrijving van de gelinkte pagina.

Wanneer er geen anchortekst getoond betreft het mogelijk een link in een afbeelding of mist de anchortekst.

In het laatste geval moet er nog een anchortekst toegevoegd worden aan de link.

De linkverwijzing

Er zijn twee soorten linkverwijzingen:

 • Intern
 • Extern

Interne links verwijzen naar pagina's op je eigen website, externe links verwijzen naar andere websites.

In de kolom "Linkverwijzing" zie je of het een externe of interne link betreft.

Het rel-element

Sommige links bevatten een rel-element, zoals het element:

 • Nofollow
 • Prev
 • Next
 • Noopener

Een link met een nofollow rel-element geeft geen SEO waarde door, in het kolom "Rel" zie je of er een rel-element is toegevoegd aan de link.

Het type URL

Er zijn twee manieren om een link in de code van je website te plaatsen:

 • Relatief
 • Absoluut

Wanneer de URL relatief is de URL opgebouwd als /{{pagina}} of {{pagina}}. Een voorbeeld van een relatieve URL is /diensten/zoekmachine-optimalisatie/.

Een absolute URL is een volledig uitgeschreven URL, zoals https://smartranking.nl/diensten/zoekmachine-optimalisatie/.

In het kolom "Type" zie je of de betreffende link een absolute of relatieve link is.